• sametyzc@outlook.com

Category ArchiveOffice

Veri Analizi ve Raporlama

Excel’de Veri Analizi ve Raporlama Eğitimi

Süre: 2 Gün

EXCEL’E GENEL BAKIŞ

Excel’i verimli ve doğru kullanma

Excel’de tablo oluşturmanın püf noktaları

 

VERİ NEDİR?

Veriler ile ilgili temel kavramlar

 

HÜCRELERE VERİRKEN BİLİNMESİ GEREKENLER

Koşullu Biçimlendirme

Hücrelerdeki verileri belli şarta göre basit ve çoklu biçimlendirme

Formül ile biçimlendirme

 

ÇALIŞMA SAYFASI İŞLEMLERİ

Yazıcı ve sayfa düzeni işlemleri

Bir çalışma sayfasını PDF dosyası olarak yayımlama

Çalışma sayfasını koruma ve belirli hücreleri kullanıcıya açmak

 

EXCEL’DE GRAFİK OLUŞTURMAK

Tablonun grafiğe uygun olması

Grafik oluşturmak

Grafik Türünü değiştirmek

Grafiğe tablodaki sayısal verileri eklemek ve çıkarmak

Grafiğin üzerinde en yüksek veri ile en düşük veriyi göstermek

 

VERİLERİ DÜZENLEME

Verileri belli alanlara göre sıralama

Verileri birden fazla alana göre sıralama

Parametreler ile gelişmiş filtreleme seçeneklerini kullanmak

Örnek uygulamalar

 

EXCEL’DE SIKÇA KULLANILAN FONSİYONLAR İLE ÇALIŞMA

EXCEL’DE ARAMA FONKSİYONLARI KULLANMAK

Düşeyara fonksiyonu

Yatayara fonksiyonu

Ara fonksiyonu

Bul fonksiyonu

 

DİĞER KAYNAKLARDAN VERİ ALMA

MS Access’den veri almak

Metin dosyalarından veri almak

Web’den veri almak

 

 

VAROLAN KAYNAK BİR TABLODAN YENİ BİR ALTERNATİF TABLO OLUŞTURMAK

PivotTable (Özet Tablo) oluşturmak

PivotTable verilerinin güncellenmesi

PivotChart (Özet Grafik) oluşturmak

Oluşturulan PivotChart’ı bağımsız bir çalışma sayfasında açmak

 

VAROLAN VERİ TABLOSUNDA OTOMATİK HESAPLAMA YAPTIRMAK

Otomatik Toplam (SubTotal)

Gruplandırma

 

VERİLERİ SEKME YARDIMI İLE BİRLEŞTİRME

Farklı çalışma kitaplarında bulunan verileri tek tablo haline getirmek

 

TAHMİN VE ÖNGÖRÜM

Tahmin fonksiyonu (Forecast)

Örnek uygulama

Örnek uygulama ile gelecek değer hesaplamak

Eğilim fonksiyonu

Trend analizi

Büyüme fonksiyonu

Örnek uygulamalar ile veri analizi

Gelişmiş diğer grafikler ile örnek uygulamalar

 

EXCEL SEKMESİNİ KULLANARAK BASİT VERİ ÇÖZÜMLEME

Solver (Çözümleyici) sekmemize ekleyerek basit sonuçlar tahmin etme

Hedef Ara kullanımı

Örnek uygulamalar

 

MAKRO İLE ÇALIŞMAK

Basit makro kaydetmek

Oluşturulan makroyu bir düğmeye atama

Basit makro uygulamaları

Dashboard Raporlama

Excel’de Dashboard Raporlama Sanatı

Süre: 2 Gün

Modül1

İleri Düzey Excel Fonksiyonları
Match
Index
Uygulamalar

 

Modül2
İç-İçe Fonksiyonlar
Match + index
Index+Sumif
Uygulamalar

Modül3
Excel’de İnteraktif Grafikler ve Uygulamalar
Grafiklerde aşağı dogru açılan menüler

Seçenekli Grafikler
Modül4
Excel’de İnteraktif Modelleme
Dinamik Formülleme Kurgusu
Birden Fazla Kritere Göre Veri Çekilmesi
Pivot Table Uygulamaları
Pivot Tablolarda Formül Oluşturma
Modelleme’de Formların Kullanımı
Menü ve Listelerin Oluşturulması
Seçenekli Menülerin Oluşturulması
Aşağıya Dogru Açılan Listeler
Menülerden Seçmeli Formlar
Dashboard Uygulamalar
İnteraktif Tabloların Oluşturulması
İnteraktif Grafiklerin Oluşturulması
Hız Göstergeleri
Gökkuşağı Grafikleri
Modül5
Dashboard Uygulamalar

 

Visio

Microsoft Visio Eğitimi

Süre: 1 Gün

 

BÖLÜM 1: DİYAGRAM OLUŞTURMAK
· Visio’yu Başlatmak
· Visio’ya Alışmak
· Visio Ortamını Özelleştirmek
· Diyagramlarla İlgili Yardım Almak

BÖLÜM 2: DİYAGRAMLARA ŞEKİLLER EKLEMEK
· Şekilleri Anlamak
· Bir Blok Diyagramını Başlatmak
· Şekilleri Taşımak ve Boyutlandırmak
· Şekilleri Düzenlemek
· Şekilleri Bulmak ve Eklemek
· Çizimleri Kaydetmek

BÖLÜM 3 : ŞEKİLLERİ VE DİYAGRAMLARI BİÇİMLENDİRMEK
· Şekilleri Biçimlendirmek
· Dekoratif Öğeler Eklemek
· Renk Düzeni Eklemek
· Bir Diyagramı Yazdırmak

BÖLÜM 4: ŞEKİLLERİ BAĞLAMAK
· Bir Akış Çizelgesindeki Şekilleri Bağlamak
· Bağlı Çizimlerdeki Şekilleri Değiştirmek
· Bağlı Çizimlerin Yerleşimini Değiştirmek
· Grupları ve Kilitli Şekilleri Kullanmak

BÖLÜM 5: PROJE ZAMANLAMALARI OLUŞTURMAK
· Projelerinizi Bir Bakışta Görmek İçin Tarih Şeritleri Yaratmak
· Gantt Grafiklerini Oluşturmak için Tarih Şeritleri Vermek
· Gantt Grafikleriyle Proje Ayrıntılarını İzlemek

BÖLÜM 6: KURULUŞ ŞEMASI OLUŞTURMAK
· Kuruluş Şeması için Veri Almak
· Özel Özellikleri Görüntülemek
· Kuruluş Şemasını Yerleştirmek
· Kuruluş Şemasını Özelleştirmek
· Çizimi Bir Web Sayfası Olarak Kaydetmek

BÖLÜM 7: OFİS ALANLARINA YERLEŞTİRMEK
· Ofis Yerleşimi Oluşturmak
· Kapılar, Pencereler ve Mobilyalar Eklemek
· Şekillere Katmanlara Düzen Vermek
· Logoları ve Diğer Resimleri Almak

BÖLÜM 9: ŞEKİL VE ŞABLONLARI ÖZELLEŞTİRMEK
· Sıfırdan Şekiller Çizmek
· Şekilleri Gruplandırmak ve Birleştirmek
· Şekilleri Özelleştirmek
· Asıl Şekiller ve Kalıplar Oluşturmak
· Yeni Bir Şablon Oluşturmak

Excel Visual Basic (Macro)

Microsoft Excel Visual Basic (Macro) Eğitimi

Süre: 3 Gün

 

Excel Makro Eğitimi Amacı

Bu eğitimle VBA yazılım dilini öğrenerek MS Office Excel programını daha etkin kullanabileceksiniz.

Excel dosyalarının daha düzenli oluşturulması ve tekrarlanan işlemlerinizi otomatikleştirerek zaman kazanacaksınız.

Eğitim Önceliği

Excel İleri Eğitimi

 

Bölüm-1 Genel Bakış ve Makro Kaydı

Makrolar Hakkında Genel Bilgi

Makro Çeşitleri

Makro Kaydetmek

Makro Çalıştırmak

Makroyu Düzenlemek

Makro Kayıtlı Çalışma Kitabını Açarken Karşılaşılan Uyarı

Makro Virüslerini Anlama

Excel’de Virüsleri Algılama Hakkında

Virüslü Makro Koruması İçin Koruma Düzeyini Değiştirme

Makro Seçeneklerini Değiştirmek

Hazır Makronun Düğmeye ya da Menüye Atanması

Kaydedilmiş Makroyu Silmek

Makrolarda Adres

Bölüm-2 Visual Basic For Applications (VBA) Penceresini Tanımak

Visual Basıc’de Program (Makro) Yazmak

Project Penceresi

Properties Penceresi

Kodları Şifrelemek

Bölüm-3 Değişkenler, Döngüler, Koşul Yapıları

Değişkenler ve Veri Tipleri

Değişken Çeşitleri ve Tanımlanmaları

Constants (Sabitler)

Döngüler

Döngü Çeşitleri

For Each…… Next

Do While……Loop

Do …….Loop While

Do Untıl…… Loop

Do…..Loop Until

Goto Döngüsü

Koşul (Şart) Yapıları

If…..Then….Else

Select Case

Bölüm-4 Kod Yazmaya Giriş  

Hücre Seçmek

Satır Seçmek

Sütün Seçmek

Bütün Hücreleri Seçmek

Seçili Hücrelere Ait Satırın Tamamını Seçmek

Seçili Hücrelere Ait Sütunun Tamamını Seçmek

Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçmek

Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenmek

Seçimin Satır / Sütun Sayısını Bulmak

Seçili Alan Sayısını Bulmak

Hücreye Formül Yazdırmak

Hücreye Değer Atamak

Seçili Hücreye Değer Atamak

Otomatik Düzenleme

Seçili Olan Bütün Hücrelere Aynı Değeri Atamak

Hücre ve Yazıtipinin (font) Özelliklerini Değiştirmek

Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurmak

Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurmak

Hücreye Rasgele Sayı Atamak

Excel İçinden Başka Uygulamalar Çalıştırmak

Bölüm-5 Çalışma Kitabı ve Çalışma Sayfası Kodları  

Aktif Çalışma Kitabını Kaydetmek

Açık Olan Bütün Çalışma Kitaplarını Kaydetmek

Aktif Olan Çalışma Kitabını Kapatmak

Yeni Çalışma Kitabı Eklemek

Var Olan Bir Çalışma Kitabını Açmak

Çalışma Kitabına Yeni Sayfa Eklemek

Sayfa Seçmek

Sayfa Taşımak

Sayfa Sayısını Öğrenmek

Aktif Sayfanın Adını Öğrenmek

Sayfaları Küçükten Büyüğe Doğru Sıralamak

Seçimdeki Dolu Hücre Sayısı

Ekrandaki Görünen Hücre Sayısı

Excel Penceresinin Konumu

Bölüm-6 MsgBox ve InputBox  

Mesaj Kutusu – MsgBox

MsgBox Fonksiyonu

Veri Giriş Kutusu – Inputbox

InputBox’a Girilen Hücre Aralığını Seçme

InputBox Fonksiyonunda Application Nesnesi

Bölüm-7 Offset, Character, WorksheetFunction, Set    

Offset Fonksiyonu

Hücre İçindeki Karakterlere Müdahale

WorksheetFunction  Nesnesi İle İlgili Bazı Özellikler

Sum (Toplama) Özelliği

SumIf (ToplaEğer) Özelliği

Count (Saymak) Özelliği

CountA (Saymak) Özelliği

CountBlank (Boşluk Say) Özelliği

CuntIf (SayEğer) Özelliği

Min (EnKüçük) Özelliği

Max (EnBüyük) Özelliği

Rank (KaçıncıSıra) Özelliği

Set Atama Deyimi

Bölüm-8 Copy-Paste İşlemleri 

Kopyalamak ve Yapıştırmak

Devrik Yapıştır (İşlemleri Tersine Çevir)

Sayfa Kopyalamak

Sayfa Taşımak

Bölüm-9 Operatörler  

1  Aritmetiksel Operatörler (Arithmetic)

2  Karşılaştırma Operatörleri (Comparison)

3  Mantıksal Operatörler (Logical)

1  Aritmetiksel Operatörler (Arithmetic)

^  Operatörü

* Operatörü

/ Operatörü

Operatörü

2  Karşılaştırma Operatörleri (Comparison)

= Operatörü

<> Operatörü

< Operatörü

> Operatörü

<= Operatörü

>= Operatörü

LIKE Operatörü

IS Operatörü

3  Mantıksal Operatörler (Logical)

Not Operatörü

AND Operatörü

OR Operatörü

Bölüm-10 Functions (Fonksiyonlar) 

Fonksiyon yaratmak

Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

Bazı fonksiyonlar

Date

Day

IsDate

IsEmpty

IsNumeric

LCase

Left

Len

LTrim

Mid

Month

Now

Rnd

Round

RTrim

Ucase

Val

Bölüm-11

UserForm (Kullanıcı Formları) ve Özellikleri

Formlar

Option Explicit

Bölüm-12

Toolbox ve Control Objects (Araç Kutusu ve Kontrol Nesneleri)

Toolbox (Araç Kutusu)

Label (Etiket)

TextBox (Metin Kutusu)

ComboBox (Açılır Kutu)

ListBox (Liste Kutusu)

OptionButton (Seçenek Düğmesi)

Checkbox    (Onay Düğmesi)

Group (Grup)

Frame (Grup Kutusu)

ScrollBars (Kaydırma Çubuğu)

ScrollBar (Kaydırma Çubuğu)

ToggleButton (Tahta Düğme)

RefEdit

Image

Picture (Resim)

UserForm (Kullanıcı Formu)

Bölüm-13

Events (Olaylar)

Activate

Change

Click

DblClick

Enter

Exit

Initialize

KeyDown, KeyUp, KeyPress

MouseDown, MouseUp

MouseMove

Bölüm-14 Süzme ve Sıralama İşlemleri

Otomatik Süzmek (Filtrelemek)

Alttoplam ve Sıralama

Baskı Önizleme ve Yazdırma

Hücre Notu (Açıklama)

Hata Uyarısı

Bölüm-15 Hata Denetimi

Hata Ayıklama Penceresi

Hata Kontrol Deyimleri

Hata Kodları ve Açıklamaları

Outlook

Microsoft Outlook Eğitimi

Süre: 1 Gün

 

Eğitimin Amacı

Microsoft Office Outlook programı sadece E-posta göndermenizi, almanızı ve yönetmenizi sağlayan bir paket program değildir; aynı zamanda takviminizi, arkadaşlarınızı ve iş ilişkileriniz gibi kişileri de yönetmenizi sağlar. Bunlara ek olarak, takviminizi internet aracılığıyla aileniz ve çalışma arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bu bir günlük Microsoft Office Eğitiminde katılımcılar; MS Office Outlook programını tanımayı, iletiler oluşturup, bu iletileri adres defterindeki kişilere göndermeyi, görev tanımlamayı, tanımlanan görevleri başkalarına atamayı, günlük çalışma programını organize etmeyi, belirli şahıslara ait olan iletilerin bir kurala bağlı olarak gelmesini ve profil bilgilerinin yedeklenmesini öğreneceklerdir.

 

Outlook’ a Genel Bakış
· Hesabınızı yönetmek için daha fazla yer
· İletilerinizin daha fazlasını görme
· İletilerinizi daha hızlı işleme ve dosyalama
· Gelen Kutunuzdaki karışıklığı azaltma
· İletilerle daha akıllı ve verimli çalışma
· Ekli resimleri yeniden boyutlandırma
· Takvimlerde Zamanlama Görünümü
· Görevlerinizin denetiminiz altında olmasını sağlama

Bölüm 1: Outlook ile Çalışmak
Ders 1: E-Posta
· Outlook’un Başlatılması
· E-Postaların ve Eklerinin Okunması
· E-Posta Mesajlarının Yanıtlanması
· Gönderilmiş Mesajların Kaydedilmesi ve Denetlenmesi
· E-Posta Mesajı Kopyalarının Biçimlendirilmesi ve Yazdırılması
· Bilgileri Saklamak İçin Notlar’ın Kullanımı
· Gelen Kutusu’nun Özelleştirilmesi

Ders 2: Zamanlama Temellerinin Öğrenilmesi
· Takvim İçinde Dolaşma
· Zamanlamanın Ayarlanması
· Zamanlamanın Yazdırılması
· Diğer Outlook Bileşenleri İçin Takvim Girdilerinin Hazırlanması

Bölüm 2: Outlook ile İleri Düzeyli İletişim
Ders 1: E-Posta Mesajlarının Oluşturulması ve Gönderilmesi
· Yeni E-Postaların Oluşturulması
· E-Posta Alıcılarının Belirlenmesi İçin Adres Defterinin Kullanılması
· Mesajlara Ekler İliştirilmesi
· E-Posta Görünümünün Değiştirilmesi
· Gönderme Seçeneklerinin Belirlenmesi
· E-Postanın Gönderilmesi
· Kazara Gönderilen Mesajın Geri Alınması
· Dosyaların Geribesleme Bilgisi İçin Kişiler Arasında Dolaştırılması

Ders 2: Gelen Kutusu’nun Düzenlenmesi ve Yönetilmesi
· İlk İzleme İçin Gelen kutusu’nun Düzenlenmesi
· E-Posta Mesajlarının Klasörler İçinde Düzenlenmesi
· İzlemek İçin E-Postaların İşaretlenmesi
· Gelen Kutusu’nun Otomatik Düzenlenmesi ve Yönetilmesi İçin Kuralların Tanımlanması
· Out Of Office Yardımcısı’nın Kullanımı

Ders 3: Kişiler’in Kullanımı
· Kişi Bilgilerinin Eklenmesi
· Kişi Bilgilerinin Diğer Programlardan Alınması
· Kişi Bilgilerinin İzlenmesi
· Kişiler’in Sıralanması
· Kişi Bilgilerinin Yazdırılması
· Kişi Bilgilerinin Klasörlerde Saklanması
· Kişiler Listesinin Adres-Posta Birleştirme İşlemi İçin Word’de Kullanılması

Ders 4: Kişiler’le Çalışılması
· Kişilere Mesaj Yollanması
· Bir oylamanın Yapılması

Bölüm 3: Zamanlamanın Outlook ile Yönetilmesi
Ders 1: Takvim’in Yönetilmesi
· Randevuların Zamanlanması
· Randevuların Yönetilmesi
· Takvim’in Kişiselleştirilmesi

Ders 2: Toplantı ve etkinliklerin Yönetilmesi
· Randevuların Zamanlanması
· Bir Toplantının Planlanması İçin E-Postanın Kullanılması
· Bir Toplantı Talebinin Yanıtlanması
· Daveti Gönderdikten Sonra Toplantı Bilgilerinin Değiştirilmesi
· Toplantı Taleplerinin Otomatik Yönetilmesi
· Bir Etkinliğin Ayarlanması
· Microsoft Online Meeting İle Çevrimiçi Bir Toplantının Ayarlanması

Ders 3: Görevler’in İzlenmesi
· Bir Görev Listesinin Hazırlanması
· Görevler’in Değiştirilmesi
· Diğerlerine Görev Verilmesi
· Görev Bilgilerinin Diğerlerine Gönderilmesi
· Görev Listesinin Düzenlenmesi
Diğerlerine Verilen Görevlerin İzlenmesi ve Durum Raporlarının Alınması

Access İleri

Microsoft Access İleri

Süre: 2 Gün

 

Eğitimin Amacı
Bu kurs sonunda katılımcılar, çapraz tablo, parametre, aksiyon ve diğer ileri sorguları yaratmayı; tablo ilişkilerini yaratıp yönetmeyi; tablo, sorgu, form ve rapor özelliklerini yönetmeyi; ve veritabanı dosyalarını sıkıştırıp, bunları başka biçimlere çevirmeyi öğreneceklerdir. Bunun yanında katılımcılar, bilgi import ve export etmeyi; veritabanı nesnelerinin performansını yükseltmeyi; makroları yaratıp yönetmeyi ve kalıp makrolarını formlarda kullanmayı öğreneceklerdir.

Hedefler
· Çapraz tablo, parametre, aksiyon ve diğer ileri sorguları yaratmak .
· Tablo ilişkilerini yaratmak ve yönetmek.
· Tablo, sorgu, form ve rapor özelliklerini yönetmek.
· Veritabanı dosyalarını sıkıştırmak ve bunları başka biçimlere çevirmek.
· Bilgi import ve export etmek.
· Veritabanı nesnelerinin performansını yükseltmek .
· Makroları yaratmak ve yönetmek.
· Makroları formlarla kullanmak.
Sorgulama Sihirbazı İle Çalışmak
· Çapraz Sorgulama Tablosu Yaratmak
· Kopyalanmış, Karşılığı Bulunmayan Kayıtları Bulma
Kayıtları Arşivlemek
Özel Sorgulamalarla Çalışmak
· Çoklu Tabloları Sorgulamak
· Parametre Sorgusu Yaratmak
· İleri Parametre Sorgusu Yaratmak
· Form ve Rapor Kullanarak Sorgulamalar Yaratnak
· Hesaplanmış Sorgulamalar Yaratmak
· AutoLookup Sorgulaması Yaratmak
· Harici ve Kişisel Katılımlı Sorulamalar Yaratmak

Hareketli Sorgulamalarla Yaratmak
· Hareketli Sorgulamalı Yeni Tablolar Yaratmak
· Hareketli Sorgulama ile Kayıtları Güncelleştirmek
· Hareketli Sorgulama ile Kayıtları Sıralamak

Tablo İlişkilendirillmesini Yönetmek
· Tablo İlişkilendirilmesini Anlamak
· Tablo İlişkilendirilmesi ve Düzenlenmesi
· Tablo İlişkilendirilmesinin Silinmesi
· Güncellenen ve Silinecek Kayıtları Basamaklamak

Tablo Özelliklerini ve Sorgulamaları Yönetmek
· Alan Büyüklüğünü Değiştirmek
· Belirlenmiş Değer ve Kontrol Eklemek
· Bilgi Girişi İsteminde Bulunma
· Sıfır Uzunluktaki Bilgi Girişine İzin Vermek
· Ondalık Kısımları Ayarlamak
· Input Mask ile Çalışmak
· Tablo ve Sorgulama Özelliklerinin Belirlenmesi

Veritabanı AlanlarınıYönetme
· Veritabanlarını Sıkıştırmak ve Dönüştürmek
Bilgi İhraç ve İthal Etmek
· Bilgiyi İhraç ve İthal Etmek
· Bir Tabloyu Dış Bir Kaynağa Bağlamak

Veritabanı Performansını Optimize Etmek
· Tablo ve Performans Analizcisini Kullanmak
· Diğer Objelerin Performanslarının Analizi

Formlar ve Raporların Özelliklerini Yönetmek
· Form ve Rapor Özelliklerini Anlamak
· Form ve Rapor Görünüşlerini Değiştirmek
· Form ve Raporlarda Veri Akışının Yönetilmesi

Makrolar Yaratmak ve Kullanmak
· Makroları Anlamak ve Makro Yaratılaması
· Test Çalıştırılması ve Hataların Düzeltilmesi
· Örnekleme ve Makroların Çalıştırılması
· Makro Grupları ve Durumsal Makroların Çalıştırılması
Formlarla Makroların Kullanılması
· Form İşlemlerinin Özelliklerini Anlamak
· Bir Formu Açmak, Boyutlamak ve Yerleştirmek
· Bir Mesaj Kutusunu Göstermek
· Formalara Blgi Girmek v Düzenlemek
· Bilgi Formu Yazdırmak, Kapatmak
· Bir Son Kullanıcı Arayüzü Yaratmak
· Değişik Diyalog Kutuları Yaratmak

 

Access Temel

Microsoft Access Temel Eğitimi

Süre: 3 Gün

 

Eğitim Amacı

Microsoft Access Eğitiminin amacı, elinizde bulunan çok fazla bilgiye (veritabanı) hızla ulaşabilmenizi ve bu bilgileri farklı kriterlere göre analiz edebilmenizi sağlamaktır.

 

Veritabanlarının oluşturulması ve Genişletilmesi
Veritabanı Değişikliklerinin Gerçekleştirilmesi
· Veritabanı Tablolarının Değiştirilmesi
· Tablonun Tasarım Görünümünde Değiştirilmesi
· Veri Girişi ve Görüntülenmesinin Geliştirilmesi
· Veritabanına Yeni Bir Tablo Bağlanması
· Bir Sorgu Kullanılarak İlişkili Tablolardan Verilerin Birleştirilmesi

Veritabanı Bilgilerinin Güvenilir Tutulması
· Bir Formdaki Verinin Doğrulanması
· İlişkili Tabloların Kayıtlarındaki Verinin Doğrulanması
· Çok-Çok Türü İlişkilerin Çözümlenmesi
· Alt Veri Sayfalarının Kullanımı
Harici Veriyle Çalışılması
· Dış Kaynaklardan Verilerin Alınması
· Bir Dış Veri Kaynağına Bağlantı Oluşturulması
· Bir Tablonun Alınması
· Verinin Diğer Kaynaklar Tarafından Kullanılabilir Hale Getirilmesi

Microsoft Access’ te Verilerin Yazılması ve İzlenmesi
Formların Kullanımı
· Bir Veritabanının Açılması
· Form Kavramının Anlaşılması
· Verilerin Yazılması ve Değiştirilmesi
· Verilerin Etkin ve Doğru Biçimde Yazılması
· Kayıtların Bulunması
· Varolan Kayıtlara Veri Eklenmesi ve Verinin Silinmesi
· Verinin Değiştirilmesi

 

 

 

 
Tablo ve Altformların Kullanımı
· Bir Veri Sayfasının İzlenmesi
· Altformlarla Birden Fazla Tablonun İzlenmesi
· Veri Sayfası Görünümlerinin Düzenlenmesi
Süzgeç ve Raporların Kullanımı
· Gereksiniminiz Olan Verilerin İzlenmesi
· Veri Görünümünün Düzenlenmesi
· Görünümün Rapora Yansıtılması
· Posta Etiketlerinin Hazırlanması
· Daha Ayrıntılı Süzgeçlerin Oluşturulması

Verinin Anlamlı Bilgi Haline Getirilmesi
Sorguların Kullanımı
· Sorguların Anlaşılması
· Bir Sorgunun Sorgu Sihirbazı Aracılığıyla Hazırlanması
· Bir Sorgunun Tasarım Görünümünde Değiştirilmesi
· Sorgunun Kriterlerle Düzenlenmesi
· Bir Sorgunun Daha Etkili Sunulması
· İlişkili Tabloların Sorgu Penceresinde Bağlanmalı
· Sorguların Duyarlı Olarak Düzenlenmesi
 
Verilerin Çözümlenmesi
· Ham Verilerin Anlamlı Bilgiler Haline Getirilmesi
· Açıklayıcı Sütun Başlıklarının Oluşturulması
· Veriyi Çözümlemek İçin Hesaplanan Alanlara Sahip Sorguların Hazırlanması
· Çapraz Sorguyla Özetleme ve Hesaplama
· Verinin Grafikle Gösterilmesi

Verinin Tek Bir Formda Birleştirilmesi
· Form Sihirbazı ile Özel Formların Hazırlanması
· Bir Forma Hesaplanan Bir Denetimin Eklenmesi

Verinin Anlamlı Bilgiye Dönüştürülmesi
Ders 1: Bir Formun Daha Etkili Hazırlanması
· Form Sihirbazı ve otomatik Formların Kullanımı
· Form Başlığının Eklenmesi
· Form Biçimleri Arasında Tutarlılığın Korunması
· Form Görünümünün Geliştirilmesi
· Forma Resim Eklenmesi
· Otomatik Biçim’in Kullanımı

Etkili Bir Raporun Hazırlanması
· Detay Rapor Kullanılarak Verinin Özetlenmesi
· Rapor Tasarımının Öğrenilmesi
· Rapor Tasarımının Özelleştirilmesi
· Yinelenen Ya Da Gereksiz Bilgilerin Gizlenmesi
· Özel Bir Otomatik Raporun Hazırlanması ve Düzenlenmesi

Gruplandırılmış Verilerin Raporlarda Gösterilmesi
· Kayıtları Gruplandırarak Verinin Özetlenmesi
· Gruplandırılmış Raporla Verinin Özetlenmesi
· Grup Üst ve Alt Bilgisinin Özelleştirilmesi
· Gruplandırılmış Rapor Düzeninin Değiştirilmesi
· İlişkili Grupların Birarada Tutulması
· Sayfa Numaralarının Özelleştirilmesi
· Grup Başlığının Düzenlenmesi

 

Excel İleri

Microsoft Excel İleri Eğitimi

Süre: 2 Gün

 

Eğitim Amacı

Belirli düzey Microsoft Office Excel bilgisine sahip olan kişilere özellikle iş hayatlarında karşılaşabilecekleri problemlerin çözümünde etkin bir çözüm bulmaktır. İleri Excel Eğitimi sayesinde kişiler, çalışmalarını bir veritabanı mantığı çerçevesinde ele alıp, MS Excel çalışma dosyalarını ona göre düzenleyeceklerdir. Bu çerçevede verilen İleri Excel Dersleri, sadece bir takım formüllerin ve Excel’in anlatılması şeklinde olmayacak olup etkin bir Excel çalışma ortamının nasıl yaratılabileceğine odaklanacaktır. Kursiyerler alınan İleri Excel Eğitimi sonrasında MS Excel programını iş hayatlarında daha etkin ve verimli bir biçimde kullanabileceklerdir.
Doğru zamanda, doğru araçlara erişme
· Geliştirilmiş şerit
· Microsoft Office Backstage görünümü
· Çalışma kitabı yönetim araçları

Veri listelerinden hızlı ve etkili karşılaştırma yapma
· Mini grafikler
· Geliştirilmiş PivotTable
· Dilimleyiciler
· Geliştirilmiş koşullu biçimlendirme

Masaüstünüzden güçlü çözümleme alma
· Excel için PowerPivot eklentisi
· Geliştirilmiş işlev doğruluğu

Çalışma kitaplarını daha etkili oluşturma
· Geliştirilmiş grafik oluşturma
· Metin kutularındaki denklemler
· Diğer temalar
· Canlı önizlemeyle yapıştırma
· Geliştirilmiş resim düzenleme araçları

Daha iyi Kararlar İçin Seçenekleri Karşılaştırmak
· En iyi fiyatı belirlemek için Goal Seek’i kullanmak
· Seçenekleri karşılaştırmak için çok sayıda senaryo yaratmak
· Senaryoyu düzenlemek

Microsoft Excel’i Diğer Programlarla Geliştirmek
· Programlar arasında bilgi bağlantılamak
· Programlar arasında bilgi katıştırmak
· MS Excel grafiğini Powerpoint slaytına yapıştırmak
· Çalışma sayfasını MS Access Tablosuna dönüştürmek
· Belgeleri köprülerle bağlamak

Önemli fonksiyonlar
· İf fonksiyonunu kullanmak
· İç içe if fonksiyonu yaratmak
· And,or fonksiyonları
· Sumif fonksiyonunu kullanmak
· Countif fonksiyonunu kullanmak
· Vlookup-Hlookup fonksiyonunu kullanmak
· Dsum-Dcount-Dmax-Dmin-Daverage fonksiyonunu kullanmak
· Tarih fonksiyonlarını kullanmak(today-now-weekday)
· Temel metin fonksiyonlarını kullanmak(left-right-mid-text –upper-lower-trim-replace-concatenate)

Diğer Konular
· Excel Tips&Tricks
· Belgeyi, hücreleri  ve ya sayfayı korumak (protection)
· Şartlı biçimlendirmeyi kullanmak (conditional formatting)
· Table komutunu kullanarak sonuca hızlıca ulaşmak (data-table)
· Veri düzenlemek için sıralama yapmak (sort)
· Belirli bir bilgiyi bulmak için süzgeç uygulamak (filter)
· Veriler içerisinde tekrarlan kayıtları indirgeme(advanced filter)
· Tabloya en kolay ve hızlı şekilde veri girilmesi(form)
· Alttoplamlar ile veri özetlemek (subtotals)
· Verileri için doğrulamalar yapmak (validation)
· Gruplandırma ve seviyelendirmeler oluşturmak (group and outline)
· Metni sütunlara bölmek (Text to columns )

Görevlerin Otomatikleştirilmesi
· İşleri otomatikleştirmek için makrolar kaydetmek ve çalıştırmak
· Makroları belgelendirmek
· Makro butonları yaratmak ve kullanmak
· Makrolarda güvenlik

Excel Temel

Microsoft Excel Temel Eğitimi

Süre: 2 Gün

 

Eğitim Amacı

Excel programını iyi şekilde kullananlar çalışmalarını daha kısa zamanda bitirebilmektedir. Böylece excel bilen kişiler iş hayatında bir adim daha ön plana çıkmaktadırlar. Temel Excel Eğitimi içeriği aşağıda belirtilmiştir.

 

Excel Temelleri

Excel Ortamında Çalışılması
· Excel’in Başlatılması
· Bir Çalışma Kitabında Dolaşılması
· Bir Çalışma Sayfasında Dolaşılması
· Verilerin Yazılması
· Verilerin Değiştirilmesi ve Düzeltilmesi
· Önemli klavye kısayolları
· Excel’in Özelleştirilmesi

Bir Çalışma Sayfasının Düzenlenmesi
· Yeni Bir Çalışma Kitabının Oluşturulması
· Bir tablonun yaratılması ve düzenlenmesi
· Sayfaların işlemleri(rename,move,copy….)
· Açıklamların kullanılması (comments)
· Hücrelerin Hizalama ve Metin Kaydırma Özelliklerinin Belirlenmesi
· Bölmeleri dondur (freeze pane) özelliğinin kullanımı

Formüllerin Eklenmesi
· Dosya Özelliklerine Göre Varolan Bir Çalışma Kitabının Açılması
· Formüllerin Daha Anlaşılır ve Kullanımı Kolay Hale Getirilmesi
· Hesaplama Formüllerinin Yazılması
· Sum, Average, Max, Min, Count, Counta fonksiyonlarının kullanımı
· Formül oluşturulması
· Mutlak ve göreli referansların kullanımı (formülde hücre sabitleme)
· Temel tarih fonksiyonları

Bir Çalışma Sayfasının Biçimlendirilmesi
· Profesyonel Görünüm İçin Hücrelerin Biçimlendirilmesi
· Stillerin Kullanımı
· Profesyonel Görünüm İçin Sayıların Biçimlendirilmesi
· Özel Sayfa Üst ve Alt Bilgilerinin Eklenmesi
· Sayfa Marjlarının Değiştirilmesi
· Dosyanın Şablon Olarak Kaydedilmesi
· Bir Şablonun Düzenlenmesi
· Resimlerin Eklenmesi
· Şekillerin Çizilmesi

Grafiklerin Özelleştirilmesi
· Grafik Sihirbazı’nın Kullanımı
· Pasta grafiğinin çizilmesi
· Sütun grafiğinin çizilmesi
· Grafiklerin biçimlendirilmesi
Ders 2: Çalışma Sayfalarının ve Grafiklerin Yazdırılması
· Çok Sayfalı Bir Çalışma Kitabının Yazdırılması
· Çalışma Sayfasının Seçilen Yerlerinin Yazdırılması
· Grafiklerin Yazdırılması

Diğer konular:
· Şartlı biçimlendirme özelliğinin kullanılması (Conditional Formating)
· Sıralama işlemleri
· İçiçe sıralama işlemleri
· Otomatik süzme işlemleri
· Link işlemleri
· Programlar arası kopyalama işlemleri
· Custom List (özel listeler oluşturmak)

Powerpoint

Microsoft Powerpoint Eğitimi

Süre: 1 Gün

Eğitimin Amacı

Microsoft Office PowerPoint, öncelikle sunum oluşturmak için kullanılan görsel ve grafik bir uygulamadır. Microsoft PowerPoint uygulaması ile; metni, şekilleri, resimleri, grafikleri, animasyonu, çizelgeleri, videoları ve diğer öğeleri birleştiren slayt gösterilerini oluşturabilir, görüntüleyebilir ve sunabilirsiniz.

Üniversite öğrencileri tez hazırlarken bu programa oldukça ihtiyaç duyacaklardır. Bunun dışında iş hayatına hazırlanan, işi gereği çeşitli sunumlar hazırlayan ve sunumları ile toplantılarda fark yaratmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

MS Ofis Kursu PowerPoint Eğitimi sayesinde katılımcılar, sunularına göre özel çizimler yapabilecek, resimler üzerinde değişiklikler yaparak ilgili yerlerde kullanabilecek, animasyonlar hazırlayabilecek, sunumun etkili olabilmesi için gereken bilgiye hakim olabilecek ve ayrıca MS Excel tabloları ve grafiklerini PowerPoint’e aktarabileceklerdir.
Şablonların Uygulanması ve Değiştirilmesi
Şablonların Öğrenilmesi ve Uygulanması

Bir Renk Düzeninin Kullanımı
· Bir Renk Düzeninin İzlenmesi ve Seçilmesi
· Bir Renk Düzeni Renklerinin Değiştirilmesi
· Yeni Bir Renk Düzeninin Oluşturulması
· Renk Menülerine Yeni Renklerin Eklenmesi
· Bir Artalanın Eklenmesi
· Renk Düzeninin Kopyalanması
· Dokulu Bir Artalanının Eklenmesi

Nesnelerin Çizilmesi ve Değiştirilmesi
· Bir Nesnenin Çizilmesi
· Bir Nesnenin Düzenlenmesi
· Nesne Özelliklerinin Değiştirilmesi
· Nesnelerin Hizalanması
· Nesnelerin Bağlanması
· Resimlere sanatsal dokular ve efektler uygulama
· Resmin arka planını veya istenmeyen kısımlarını kaldırma
· Nesnelere 3 Boyutlu Görünüm Verilmesi
· Nesnelerin Öne/Arkaya Taşınması
· Nesnelerin Döndürülmesi ve Çevrilmesi
· Yay nesnelerinin Çizilmesi ve Düzenlenmesi
· Nesnelerin Gruplandırılması
· Yeni SmartArt grafik resim düzenleri

Powerpoint’e Bilgilerin Eklenmesi
· Küçük Resimlerin Eklenmesi
· Bir Nesnenin Boyutlandırılması
· Küçük Resim Renklerinin Değiştirilmesi
· Bir Tablonun Eklenmesi
· Bir Microsoft Excel Grafiğinin Eklenmesi
· Bir Organizasyon Şemasının Eklenmesi
· Bir Resmin Eklenmesi ve Değiştirilmesi
· WordArt Nesnesinin Eklenmesi
· Clip Gallery’in Özelleştirilmesi

Bir Grafiğin Oluşturulması ve Düzenlenmesi
· Veri Sayfasıyla Çalışılması
· Microsoft Excel’den Veri Alınması
· Verinin Eklenmesi ve değiştirilmesi
· Veri Serilerinin Değiştirilmesi
· Veri Serilerinin Biçimlendirilmesi
· Bir Grafiğin Değiştirilmesi ve Biçimlendirilmesi
· Göstergenin Değiştirilmesi
· Grafiğe metin Eklenmesi
· Grafikten Veri Silinmesi

Slayt Gösterisinin Oluşturulması
· Slayt Gösterisi Görünümünde Dolaşılması
· Slayt Gösterisi Sırasında Notlar Alma
· Slayt Geçişlerinin Ayarlanması
· Slayt Metninin Canlandırılması
· Slayt Nesnelerinin Canlandırılması
· Grafik Nesnelerinin Canlandırılması
· Slayt Gösterisi Sırasında Slaytların Gizlenmesi
· Özel Gösterilerin Oluşturulması ve Düzenlenmesi
· Canlandırılmış Metnin Soluk Renk Alması

Çoklu Ortam Sunularının Oluşturulması
· Sununuza video katıştırma, sununuzdaki videoyu düzenleme ve yürütme
· Video veya ses klibini kırpma
· Ses ve video kliplerinizde yer işaretlerini kullanma
· Sunuyu videoya dönüştürme

Internet İçin Bir Sununun Hazırlanması
· Bir Ajanda Slaytının Ya Da Başlangıç Slaytının Hazırlanması
· Bir Köprünün Oluşturulması
· Bir Eylem Düğmesinin Oluşturulması
· Sununun Internet İçin Kaydedilmesi

Bir Sununun Gözden Geçirilmesi ve Paylaşılması
· E-Posta İle Sununun Gönderilmesi
· İletişim Ağı Üzerinden Sununun Yayımlanması
· Slayt Gösterisi Sırasında Notlar Alınması
· Çevrimiçi İşbirliği’nin Kullanımı
· PowerPoint Viewer’in Kullanımı
· Paketle ve Gönder Sihirbazı’nın Kullanımı

 

 

Diğer Özellikler
· PowerPoint Araç Çubuklarının Özelleştirilmesi
· PowerPoint Seçeneklerinin Değiştirilmesi
· Makrolarla İşlerin Otomatikleştirilmesi
· Eklentiler’le İşlevselliğin Artırılması