• sametyzc@outlook.com

Excel Temel

Excel Temel

Microsoft Excel Temel Eğitimi

Süre: 2 Gün

 

Eğitim Amacı

Excel programını iyi şekilde kullananlar çalışmalarını daha kısa zamanda bitirebilmektedir. Böylece excel bilen kişiler iş hayatında bir adim daha ön plana çıkmaktadırlar. Temel Excel Eğitimi içeriği aşağıda belirtilmiştir.

 

Excel Temelleri

Excel Ortamında Çalışılması
· Excel’in Başlatılması
· Bir Çalışma Kitabında Dolaşılması
· Bir Çalışma Sayfasında Dolaşılması
· Verilerin Yazılması
· Verilerin Değiştirilmesi ve Düzeltilmesi
· Önemli klavye kısayolları
· Excel’in Özelleştirilmesi

Bir Çalışma Sayfasının Düzenlenmesi
· Yeni Bir Çalışma Kitabının Oluşturulması
· Bir tablonun yaratılması ve düzenlenmesi
· Sayfaların işlemleri(rename,move,copy….)
· Açıklamların kullanılması (comments)
· Hücrelerin Hizalama ve Metin Kaydırma Özelliklerinin Belirlenmesi
· Bölmeleri dondur (freeze pane) özelliğinin kullanımı

Formüllerin Eklenmesi
· Dosya Özelliklerine Göre Varolan Bir Çalışma Kitabının Açılması
· Formüllerin Daha Anlaşılır ve Kullanımı Kolay Hale Getirilmesi
· Hesaplama Formüllerinin Yazılması
· Sum, Average, Max, Min, Count, Counta fonksiyonlarının kullanımı
· Formül oluşturulması
· Mutlak ve göreli referansların kullanımı (formülde hücre sabitleme)
· Temel tarih fonksiyonları

Bir Çalışma Sayfasının Biçimlendirilmesi
· Profesyonel Görünüm İçin Hücrelerin Biçimlendirilmesi
· Stillerin Kullanımı
· Profesyonel Görünüm İçin Sayıların Biçimlendirilmesi
· Özel Sayfa Üst ve Alt Bilgilerinin Eklenmesi
· Sayfa Marjlarının Değiştirilmesi
· Dosyanın Şablon Olarak Kaydedilmesi
· Bir Şablonun Düzenlenmesi
· Resimlerin Eklenmesi
· Şekillerin Çizilmesi

Grafiklerin Özelleştirilmesi
· Grafik Sihirbazı’nın Kullanımı
· Pasta grafiğinin çizilmesi
· Sütun grafiğinin çizilmesi
· Grafiklerin biçimlendirilmesi
Ders 2: Çalışma Sayfalarının ve Grafiklerin Yazdırılması
· Çok Sayfalı Bir Çalışma Kitabının Yazdırılması
· Çalışma Sayfasının Seçilen Yerlerinin Yazdırılması
· Grafiklerin Yazdırılması

Diğer konular:
· Şartlı biçimlendirme özelliğinin kullanılması (Conditional Formating)
· Sıralama işlemleri
· İçiçe sıralama işlemleri
· Otomatik süzme işlemleri
· Link işlemleri
· Programlar arası kopyalama işlemleri
· Custom List (özel listeler oluşturmak)

admin

Mesajınızı bırakın