• sametyzc@outlook.com

Access İleri

Access İleri

Microsoft Access İleri

Süre: 2 Gün

 

Eğitimin Amacı
Bu kurs sonunda katılımcılar, çapraz tablo, parametre, aksiyon ve diğer ileri sorguları yaratmayı; tablo ilişkilerini yaratıp yönetmeyi; tablo, sorgu, form ve rapor özelliklerini yönetmeyi; ve veritabanı dosyalarını sıkıştırıp, bunları başka biçimlere çevirmeyi öğreneceklerdir. Bunun yanında katılımcılar, bilgi import ve export etmeyi; veritabanı nesnelerinin performansını yükseltmeyi; makroları yaratıp yönetmeyi ve kalıp makrolarını formlarda kullanmayı öğreneceklerdir.

Hedefler
· Çapraz tablo, parametre, aksiyon ve diğer ileri sorguları yaratmak .
· Tablo ilişkilerini yaratmak ve yönetmek.
· Tablo, sorgu, form ve rapor özelliklerini yönetmek.
· Veritabanı dosyalarını sıkıştırmak ve bunları başka biçimlere çevirmek.
· Bilgi import ve export etmek.
· Veritabanı nesnelerinin performansını yükseltmek .
· Makroları yaratmak ve yönetmek.
· Makroları formlarla kullanmak.
Sorgulama Sihirbazı İle Çalışmak
· Çapraz Sorgulama Tablosu Yaratmak
· Kopyalanmış, Karşılığı Bulunmayan Kayıtları Bulma
Kayıtları Arşivlemek
Özel Sorgulamalarla Çalışmak
· Çoklu Tabloları Sorgulamak
· Parametre Sorgusu Yaratmak
· İleri Parametre Sorgusu Yaratmak
· Form ve Rapor Kullanarak Sorgulamalar Yaratnak
· Hesaplanmış Sorgulamalar Yaratmak
· AutoLookup Sorgulaması Yaratmak
· Harici ve Kişisel Katılımlı Sorulamalar Yaratmak

Hareketli Sorgulamalarla Yaratmak
· Hareketli Sorgulamalı Yeni Tablolar Yaratmak
· Hareketli Sorgulama ile Kayıtları Güncelleştirmek
· Hareketli Sorgulama ile Kayıtları Sıralamak

Tablo İlişkilendirillmesini Yönetmek
· Tablo İlişkilendirilmesini Anlamak
· Tablo İlişkilendirilmesi ve Düzenlenmesi
· Tablo İlişkilendirilmesinin Silinmesi
· Güncellenen ve Silinecek Kayıtları Basamaklamak

Tablo Özelliklerini ve Sorgulamaları Yönetmek
· Alan Büyüklüğünü Değiştirmek
· Belirlenmiş Değer ve Kontrol Eklemek
· Bilgi Girişi İsteminde Bulunma
· Sıfır Uzunluktaki Bilgi Girişine İzin Vermek
· Ondalık Kısımları Ayarlamak
· Input Mask ile Çalışmak
· Tablo ve Sorgulama Özelliklerinin Belirlenmesi

Veritabanı AlanlarınıYönetme
· Veritabanlarını Sıkıştırmak ve Dönüştürmek
Bilgi İhraç ve İthal Etmek
· Bilgiyi İhraç ve İthal Etmek
· Bir Tabloyu Dış Bir Kaynağa Bağlamak

Veritabanı Performansını Optimize Etmek
· Tablo ve Performans Analizcisini Kullanmak
· Diğer Objelerin Performanslarının Analizi

Formlar ve Raporların Özelliklerini Yönetmek
· Form ve Rapor Özelliklerini Anlamak
· Form ve Rapor Görünüşlerini Değiştirmek
· Form ve Raporlarda Veri Akışının Yönetilmesi

Makrolar Yaratmak ve Kullanmak
· Makroları Anlamak ve Makro Yaratılaması
· Test Çalıştırılması ve Hataların Düzeltilmesi
· Örnekleme ve Makroların Çalıştırılması
· Makro Grupları ve Durumsal Makroların Çalıştırılması
Formlarla Makroların Kullanılması
· Form İşlemlerinin Özelliklerini Anlamak
· Bir Formu Açmak, Boyutlamak ve Yerleştirmek
· Bir Mesaj Kutusunu Göstermek
· Formalara Blgi Girmek v Düzenlemek
· Bilgi Formu Yazdırmak, Kapatmak
· Bir Son Kullanıcı Arayüzü Yaratmak
· Değişik Diyalog Kutuları Yaratmak

 

admin

Mesajınızı bırakın