• sametyzc@outlook.com

Powerpoint

Powerpoint

Microsoft Powerpoint Eğitimi

Süre: 1 Gün

Eğitimin Amacı

Microsoft Office PowerPoint, öncelikle sunum oluşturmak için kullanılan görsel ve grafik bir uygulamadır. Microsoft PowerPoint uygulaması ile; metni, şekilleri, resimleri, grafikleri, animasyonu, çizelgeleri, videoları ve diğer öğeleri birleştiren slayt gösterilerini oluşturabilir, görüntüleyebilir ve sunabilirsiniz.

Üniversite öğrencileri tez hazırlarken bu programa oldukça ihtiyaç duyacaklardır. Bunun dışında iş hayatına hazırlanan, işi gereği çeşitli sunumlar hazırlayan ve sunumları ile toplantılarda fark yaratmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

MS Ofis Kursu PowerPoint Eğitimi sayesinde katılımcılar, sunularına göre özel çizimler yapabilecek, resimler üzerinde değişiklikler yaparak ilgili yerlerde kullanabilecek, animasyonlar hazırlayabilecek, sunumun etkili olabilmesi için gereken bilgiye hakim olabilecek ve ayrıca MS Excel tabloları ve grafiklerini PowerPoint’e aktarabileceklerdir.
Şablonların Uygulanması ve Değiştirilmesi
Şablonların Öğrenilmesi ve Uygulanması

Bir Renk Düzeninin Kullanımı
· Bir Renk Düzeninin İzlenmesi ve Seçilmesi
· Bir Renk Düzeni Renklerinin Değiştirilmesi
· Yeni Bir Renk Düzeninin Oluşturulması
· Renk Menülerine Yeni Renklerin Eklenmesi
· Bir Artalanın Eklenmesi
· Renk Düzeninin Kopyalanması
· Dokulu Bir Artalanının Eklenmesi

Nesnelerin Çizilmesi ve Değiştirilmesi
· Bir Nesnenin Çizilmesi
· Bir Nesnenin Düzenlenmesi
· Nesne Özelliklerinin Değiştirilmesi
· Nesnelerin Hizalanması
· Nesnelerin Bağlanması
· Resimlere sanatsal dokular ve efektler uygulama
· Resmin arka planını veya istenmeyen kısımlarını kaldırma
· Nesnelere 3 Boyutlu Görünüm Verilmesi
· Nesnelerin Öne/Arkaya Taşınması
· Nesnelerin Döndürülmesi ve Çevrilmesi
· Yay nesnelerinin Çizilmesi ve Düzenlenmesi
· Nesnelerin Gruplandırılması
· Yeni SmartArt grafik resim düzenleri

Powerpoint’e Bilgilerin Eklenmesi
· Küçük Resimlerin Eklenmesi
· Bir Nesnenin Boyutlandırılması
· Küçük Resim Renklerinin Değiştirilmesi
· Bir Tablonun Eklenmesi
· Bir Microsoft Excel Grafiğinin Eklenmesi
· Bir Organizasyon Şemasının Eklenmesi
· Bir Resmin Eklenmesi ve Değiştirilmesi
· WordArt Nesnesinin Eklenmesi
· Clip Gallery’in Özelleştirilmesi

Bir Grafiğin Oluşturulması ve Düzenlenmesi
· Veri Sayfasıyla Çalışılması
· Microsoft Excel’den Veri Alınması
· Verinin Eklenmesi ve değiştirilmesi
· Veri Serilerinin Değiştirilmesi
· Veri Serilerinin Biçimlendirilmesi
· Bir Grafiğin Değiştirilmesi ve Biçimlendirilmesi
· Göstergenin Değiştirilmesi
· Grafiğe metin Eklenmesi
· Grafikten Veri Silinmesi

Slayt Gösterisinin Oluşturulması
· Slayt Gösterisi Görünümünde Dolaşılması
· Slayt Gösterisi Sırasında Notlar Alma
· Slayt Geçişlerinin Ayarlanması
· Slayt Metninin Canlandırılması
· Slayt Nesnelerinin Canlandırılması
· Grafik Nesnelerinin Canlandırılması
· Slayt Gösterisi Sırasında Slaytların Gizlenmesi
· Özel Gösterilerin Oluşturulması ve Düzenlenmesi
· Canlandırılmış Metnin Soluk Renk Alması

Çoklu Ortam Sunularının Oluşturulması
· Sununuza video katıştırma, sununuzdaki videoyu düzenleme ve yürütme
· Video veya ses klibini kırpma
· Ses ve video kliplerinizde yer işaretlerini kullanma
· Sunuyu videoya dönüştürme

Internet İçin Bir Sununun Hazırlanması
· Bir Ajanda Slaytının Ya Da Başlangıç Slaytının Hazırlanması
· Bir Köprünün Oluşturulması
· Bir Eylem Düğmesinin Oluşturulması
· Sununun Internet İçin Kaydedilmesi

Bir Sununun Gözden Geçirilmesi ve Paylaşılması
· E-Posta İle Sununun Gönderilmesi
· İletişim Ağı Üzerinden Sununun Yayımlanması
· Slayt Gösterisi Sırasında Notlar Alınması
· Çevrimiçi İşbirliği’nin Kullanımı
· PowerPoint Viewer’in Kullanımı
· Paketle ve Gönder Sihirbazı’nın Kullanımı

 

 

Diğer Özellikler
· PowerPoint Araç Çubuklarının Özelleştirilmesi
· PowerPoint Seçeneklerinin Değiştirilmesi
· Makrolarla İşlerin Otomatikleştirilmesi
· Eklentiler’le İşlevselliğin Artırılması

admin

Mesajınızı bırakın