• sametyzc@outlook.com

Access Temel

Access Temel

Microsoft Access Temel Eğitimi

Süre: 3 Gün

 

Eğitim Amacı

Microsoft Access Eğitiminin amacı, elinizde bulunan çok fazla bilgiye (veritabanı) hızla ulaşabilmenizi ve bu bilgileri farklı kriterlere göre analiz edebilmenizi sağlamaktır.

 

Veritabanlarının oluşturulması ve Genişletilmesi
Veritabanı Değişikliklerinin Gerçekleştirilmesi
· Veritabanı Tablolarının Değiştirilmesi
· Tablonun Tasarım Görünümünde Değiştirilmesi
· Veri Girişi ve Görüntülenmesinin Geliştirilmesi
· Veritabanına Yeni Bir Tablo Bağlanması
· Bir Sorgu Kullanılarak İlişkili Tablolardan Verilerin Birleştirilmesi

Veritabanı Bilgilerinin Güvenilir Tutulması
· Bir Formdaki Verinin Doğrulanması
· İlişkili Tabloların Kayıtlarındaki Verinin Doğrulanması
· Çok-Çok Türü İlişkilerin Çözümlenmesi
· Alt Veri Sayfalarının Kullanımı
Harici Veriyle Çalışılması
· Dış Kaynaklardan Verilerin Alınması
· Bir Dış Veri Kaynağına Bağlantı Oluşturulması
· Bir Tablonun Alınması
· Verinin Diğer Kaynaklar Tarafından Kullanılabilir Hale Getirilmesi

Microsoft Access’ te Verilerin Yazılması ve İzlenmesi
Formların Kullanımı
· Bir Veritabanının Açılması
· Form Kavramının Anlaşılması
· Verilerin Yazılması ve Değiştirilmesi
· Verilerin Etkin ve Doğru Biçimde Yazılması
· Kayıtların Bulunması
· Varolan Kayıtlara Veri Eklenmesi ve Verinin Silinmesi
· Verinin Değiştirilmesi

 

 

 

 
Tablo ve Altformların Kullanımı
· Bir Veri Sayfasının İzlenmesi
· Altformlarla Birden Fazla Tablonun İzlenmesi
· Veri Sayfası Görünümlerinin Düzenlenmesi
Süzgeç ve Raporların Kullanımı
· Gereksiniminiz Olan Verilerin İzlenmesi
· Veri Görünümünün Düzenlenmesi
· Görünümün Rapora Yansıtılması
· Posta Etiketlerinin Hazırlanması
· Daha Ayrıntılı Süzgeçlerin Oluşturulması

Verinin Anlamlı Bilgi Haline Getirilmesi
Sorguların Kullanımı
· Sorguların Anlaşılması
· Bir Sorgunun Sorgu Sihirbazı Aracılığıyla Hazırlanması
· Bir Sorgunun Tasarım Görünümünde Değiştirilmesi
· Sorgunun Kriterlerle Düzenlenmesi
· Bir Sorgunun Daha Etkili Sunulması
· İlişkili Tabloların Sorgu Penceresinde Bağlanmalı
· Sorguların Duyarlı Olarak Düzenlenmesi
 
Verilerin Çözümlenmesi
· Ham Verilerin Anlamlı Bilgiler Haline Getirilmesi
· Açıklayıcı Sütun Başlıklarının Oluşturulması
· Veriyi Çözümlemek İçin Hesaplanan Alanlara Sahip Sorguların Hazırlanması
· Çapraz Sorguyla Özetleme ve Hesaplama
· Verinin Grafikle Gösterilmesi

Verinin Tek Bir Formda Birleştirilmesi
· Form Sihirbazı ile Özel Formların Hazırlanması
· Bir Forma Hesaplanan Bir Denetimin Eklenmesi

Verinin Anlamlı Bilgiye Dönüştürülmesi
Ders 1: Bir Formun Daha Etkili Hazırlanması
· Form Sihirbazı ve otomatik Formların Kullanımı
· Form Başlığının Eklenmesi
· Form Biçimleri Arasında Tutarlılığın Korunması
· Form Görünümünün Geliştirilmesi
· Forma Resim Eklenmesi
· Otomatik Biçim’in Kullanımı

Etkili Bir Raporun Hazırlanması
· Detay Rapor Kullanılarak Verinin Özetlenmesi
· Rapor Tasarımının Öğrenilmesi
· Rapor Tasarımının Özelleştirilmesi
· Yinelenen Ya Da Gereksiz Bilgilerin Gizlenmesi
· Özel Bir Otomatik Raporun Hazırlanması ve Düzenlenmesi

Gruplandırılmış Verilerin Raporlarda Gösterilmesi
· Kayıtları Gruplandırarak Verinin Özetlenmesi
· Gruplandırılmış Raporla Verinin Özetlenmesi
· Grup Üst ve Alt Bilgisinin Özelleştirilmesi
· Gruplandırılmış Rapor Düzeninin Değiştirilmesi
· İlişkili Grupların Birarada Tutulması
· Sayfa Numaralarının Özelleştirilmesi
· Grup Başlığının Düzenlenmesi

 

admin

Mesajınızı bırakın