• sametyzc@outlook.com

Excel Visual Basic (Macro)

Excel Visual Basic (Macro)

Microsoft Excel Visual Basic (Macro) Eğitimi

Süre: 3 Gün

 

Excel Makro Eğitimi Amacı

Bu eğitimle VBA yazılım dilini öğrenerek MS Office Excel programını daha etkin kullanabileceksiniz.

Excel dosyalarının daha düzenli oluşturulması ve tekrarlanan işlemlerinizi otomatikleştirerek zaman kazanacaksınız.

Eğitim Önceliği

Excel İleri Eğitimi

 

Bölüm-1 Genel Bakış ve Makro Kaydı

Makrolar Hakkında Genel Bilgi

Makro Çeşitleri

Makro Kaydetmek

Makro Çalıştırmak

Makroyu Düzenlemek

Makro Kayıtlı Çalışma Kitabını Açarken Karşılaşılan Uyarı

Makro Virüslerini Anlama

Excel’de Virüsleri Algılama Hakkında

Virüslü Makro Koruması İçin Koruma Düzeyini Değiştirme

Makro Seçeneklerini Değiştirmek

Hazır Makronun Düğmeye ya da Menüye Atanması

Kaydedilmiş Makroyu Silmek

Makrolarda Adres

Bölüm-2 Visual Basic For Applications (VBA) Penceresini Tanımak

Visual Basıc’de Program (Makro) Yazmak

Project Penceresi

Properties Penceresi

Kodları Şifrelemek

Bölüm-3 Değişkenler, Döngüler, Koşul Yapıları

Değişkenler ve Veri Tipleri

Değişken Çeşitleri ve Tanımlanmaları

Constants (Sabitler)

Döngüler

Döngü Çeşitleri

For Each…… Next

Do While……Loop

Do …….Loop While

Do Untıl…… Loop

Do…..Loop Until

Goto Döngüsü

Koşul (Şart) Yapıları

If…..Then….Else

Select Case

Bölüm-4 Kod Yazmaya Giriş  

Hücre Seçmek

Satır Seçmek

Sütün Seçmek

Bütün Hücreleri Seçmek

Seçili Hücrelere Ait Satırın Tamamını Seçmek

Seçili Hücrelere Ait Sütunun Tamamını Seçmek

Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçmek

Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenmek

Seçimin Satır / Sütun Sayısını Bulmak

Seçili Alan Sayısını Bulmak

Hücreye Formül Yazdırmak

Hücreye Değer Atamak

Seçili Hücreye Değer Atamak

Otomatik Düzenleme

Seçili Olan Bütün Hücrelere Aynı Değeri Atamak

Hücre ve Yazıtipinin (font) Özelliklerini Değiştirmek

Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurmak

Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurmak

Hücreye Rasgele Sayı Atamak

Excel İçinden Başka Uygulamalar Çalıştırmak

Bölüm-5 Çalışma Kitabı ve Çalışma Sayfası Kodları  

Aktif Çalışma Kitabını Kaydetmek

Açık Olan Bütün Çalışma Kitaplarını Kaydetmek

Aktif Olan Çalışma Kitabını Kapatmak

Yeni Çalışma Kitabı Eklemek

Var Olan Bir Çalışma Kitabını Açmak

Çalışma Kitabına Yeni Sayfa Eklemek

Sayfa Seçmek

Sayfa Taşımak

Sayfa Sayısını Öğrenmek

Aktif Sayfanın Adını Öğrenmek

Sayfaları Küçükten Büyüğe Doğru Sıralamak

Seçimdeki Dolu Hücre Sayısı

Ekrandaki Görünen Hücre Sayısı

Excel Penceresinin Konumu

Bölüm-6 MsgBox ve InputBox  

Mesaj Kutusu – MsgBox

MsgBox Fonksiyonu

Veri Giriş Kutusu – Inputbox

InputBox’a Girilen Hücre Aralığını Seçme

InputBox Fonksiyonunda Application Nesnesi

Bölüm-7 Offset, Character, WorksheetFunction, Set    

Offset Fonksiyonu

Hücre İçindeki Karakterlere Müdahale

WorksheetFunction  Nesnesi İle İlgili Bazı Özellikler

Sum (Toplama) Özelliği

SumIf (ToplaEğer) Özelliği

Count (Saymak) Özelliği

CountA (Saymak) Özelliği

CountBlank (Boşluk Say) Özelliği

CuntIf (SayEğer) Özelliği

Min (EnKüçük) Özelliği

Max (EnBüyük) Özelliği

Rank (KaçıncıSıra) Özelliği

Set Atama Deyimi

Bölüm-8 Copy-Paste İşlemleri 

Kopyalamak ve Yapıştırmak

Devrik Yapıştır (İşlemleri Tersine Çevir)

Sayfa Kopyalamak

Sayfa Taşımak

Bölüm-9 Operatörler  

1  Aritmetiksel Operatörler (Arithmetic)

2  Karşılaştırma Operatörleri (Comparison)

3  Mantıksal Operatörler (Logical)

1  Aritmetiksel Operatörler (Arithmetic)

^  Operatörü

* Operatörü

/ Operatörü

Operatörü

2  Karşılaştırma Operatörleri (Comparison)

= Operatörü

<> Operatörü

< Operatörü

> Operatörü

<= Operatörü

>= Operatörü

LIKE Operatörü

IS Operatörü

3  Mantıksal Operatörler (Logical)

Not Operatörü

AND Operatörü

OR Operatörü

Bölüm-10 Functions (Fonksiyonlar) 

Fonksiyon yaratmak

Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

Bazı fonksiyonlar

Date

Day

IsDate

IsEmpty

IsNumeric

LCase

Left

Len

LTrim

Mid

Month

Now

Rnd

Round

RTrim

Ucase

Val

Bölüm-11

UserForm (Kullanıcı Formları) ve Özellikleri

Formlar

Option Explicit

Bölüm-12

Toolbox ve Control Objects (Araç Kutusu ve Kontrol Nesneleri)

Toolbox (Araç Kutusu)

Label (Etiket)

TextBox (Metin Kutusu)

ComboBox (Açılır Kutu)

ListBox (Liste Kutusu)

OptionButton (Seçenek Düğmesi)

Checkbox    (Onay Düğmesi)

Group (Grup)

Frame (Grup Kutusu)

ScrollBars (Kaydırma Çubuğu)

ScrollBar (Kaydırma Çubuğu)

ToggleButton (Tahta Düğme)

RefEdit

Image

Picture (Resim)

UserForm (Kullanıcı Formu)

Bölüm-13

Events (Olaylar)

Activate

Change

Click

DblClick

Enter

Exit

Initialize

KeyDown, KeyUp, KeyPress

MouseDown, MouseUp

MouseMove

Bölüm-14 Süzme ve Sıralama İşlemleri

Otomatik Süzmek (Filtrelemek)

Alttoplam ve Sıralama

Baskı Önizleme ve Yazdırma

Hücre Notu (Açıklama)

Hata Uyarısı

Bölüm-15 Hata Denetimi

Hata Ayıklama Penceresi

Hata Kontrol Deyimleri

Hata Kodları ve Açıklamaları

admin

Mesajınızı bırakın